10 Geboden

Als renner blijf ik altijd sportief, ook bij tegenslag.

Onnodige overtredingen, de commissaris bekritiseren, het gezag van een trainer of ploegleider in vraag stellen, … zijn uit den boze.

Ik toon respect voor de sport en de reglementen, voor ploegmaten en tegenstrevers, voor de club en zijn medewerkers, de wedstrijdleiding en de supporters.

- We respecteren elkaars talenten en gebreken.

- We voeren teamspirit hoog in het vaandel.

- Rij om te winnen, maar wees waardig in het verlies.

- Ik verwerp pesterijen, racisme en verbaal/fysiek geweld.

Ik kom steeds op tijd op training en wedstrijd.

Lukt het niet, dan verwittig ik de trainer of ploegleider persoonlijk.

Ik ben steeds aandachtig voor de richtlijnen van de trainer en begeleiders en zet me altijd in voor het belang van de club

Ik zorg dat ik altijd in goede gezondheid aan de start van een wedstrijd kom.

Respect voor eigen lichaam. Drugs en dopinggebruik betekent ontslag.

Voor eigen veiligheid draag ik altijd een helm.

Na een training of wedstrijd neem ik een douche.

Ik zorg ervoor dat de kleedkamers, ter beschikking gesteld door de organisator, steeds netjes blijven.

Ik zal me nooit langs een openbare weg wassen en omkleden.

Er wordt niets vernield van het materiaal van de club of de infrastructuur waar we gebruik van maken.

Ik kom steeds met een propere fiets naar training of wedstrijd.

Van andermans spullen blijf ik af: diefstal betekent ontslag.

Studeren blijft het belangrijkste.

Ik zorg voor evenwicht in mentale en fysieke arbeid.

Ik probeer studiemomenten zodanig te plannen dat ik zelden een training of wedstrijd mis.

Ik tracht deel te nemen aan activiteiten van de club en acties waaraan Isorex Cycling Team zijn medewerking verleent vanuit sociaal engagement.

Als ik niet akkoord ga met de manier van werken of vaststel dat de begeleiding in gebreke blijft, dan heb ik recht hierop te reageren en wel op een beleefde en gepaste wijze en via de juiste weg.